Το Mixte Bridge εξελίσσεται σε οικογένεια λογισμικού

Mixte Bridge εξελίσσεται πλέον σε πακέτο λογισμικού που περιλαμβάνει τις εφαρμογές Mixte 2I, Mixte Box, Mixte DesignMixte Verif και AnaDyn.

Τα λογισμικά διατίθενται πλέον ως «πακέτο» και η άδεια λειτουργίας καθορίζει ποιες εφαρμογές ενεργοποιούνται με την εγκατάσταση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα μας λογισμικά θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας.