Θέση εργασίας Μηχανικού για Revit Structure

Το Τμήμα Μελετών της Computer Control Systems  αναζητεί συνεργάτη, κατά προτίμηση Πολιτικό Μηχανικό, με αποδεδειγμένη εμπειρία στο Autodesk Revit Structure.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην διεύθυνση chrisa@ccs.gr σημειώνοντας τα σχετικά έργα που έχουν εκπονήσει με το συγκεκριμένο λογισμικό.

Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.