Σας συνιστουμε να ενημερωνετε το λογισμικο σας καθως το τμημα υποστηριξης μπορει να προσφερει πολυ περιορισμενες επιλογες βοηθειας για τα λογισμικα που δεν εχουν ενημερωθει.

Ενημερώσεις (updates) και διορθωτικά αρχεία (patches) για το INSTANT steel.

Έκδοση 2017

Πλήρης έκδοση 2017.2

Βελτιώσεις

 • Διόρθωση σφάλματος υπολογισμού φορτίων ανέμου
 • Διόρθωση εκτυπώσεων με Word

Πλήρης έκδοση 2017.1

Βελτιώσεις

 • Εργαλείο μετατόπισης ευθείας
 • Εργαλεία υπολογισμού φορτίου Ανέμου και Χιονιού σύμφωνα με Ευρωκώδικα 1
 • Ορισμός επιφανειακού φορτίου σε πολλαπλές ράβδους

Έκδοση 2016

Πλήρης έκδοση 2016.2

Βελτιώσεις

 • Διαστασιολόγηση σύμμικτων δομικών στοιχείων

Πλήρης έκδοση 2016.1

Βελτιώσεις

 • Επιφανειακά φορτία
 • Σύμμικτα δομικά στοιχεία για Ανάλυση

Έκδοση 2015

Πλήρης έκδοση 2015.4

Διορθώσεις

 • Διόρθωση υπερδιαστασιολόγησης στον έλεγχο πεδίλου (υπολογισμός των εκκεντροτήτων πεδίλου με βάση προσαυξημένες ροπές).

.

.

Πλήρης έκδοση 2015.3

Διορθώσεις

 • Σε εργασία member design σε συγκεκριμένο job με αρκετά σκυροδεμάτινα στοιχεία, οποιαδήποτε προσπάθεια για section design (ή και member design) οδηγούσε σε κατάρρευση συστηματική.
 • Σύνδεση με υπάρχουσα εργασία που στο όνομα περιέχει πολλές τελείες ήταν ανεπιτυχής.
 • Σε κάποιες εργασίες ο έλεγχος μελών έδινε απειρίες σε τιμές λόγων κάμψης Ky, Kz.
 • Αν ο χρήστης αλλάξει στοιχείο λυγισμού ή LTB αμέσως ενημερώνεται ο κατάλογος μελών και χάνεται το επιλεγμένο μέλος και η σελίδα λυγισμού.
 • Στον πίνακα των συνοπτικών αποτελεσμάτων ανάλυσης μελών ο πίνακας δεν εμφάνιζε τον μέγιστο λόγο Κ+Α+Δ αλλά τον τελευταίο που υπολογίστηκε, ενώ στην αναλυτική αναφορά εμφανίζεται σαφώς ο μέγιστος λόγος Κ+Α+Δ.

Έκδοση 2014

Διορθωτικό αρχείο έκδοσης 2014.2

Βελτιώσεις

 • στην Γραμμική 3Δ στις ράβδους με κατασκευαστικές εκκεντρότητες, και η διατομή σχεδιάζεται πλέον πάνω στην έκκεντρη γραμμή.

Διορθώσεις

 • Διορθώθηκε πρόβλημα στην Γραμμική 3Δ με τον ορισμό κατασκευαστικής εκκεντρότητας σε ράβδους που αποτελούν μέρος φυσικής ράβδου.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στην Γραμμική 3Δ όπου οι συγκολλητές και μεταβλητές διατομές χρωματίζονταν με μαύρο χρώμα.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στην Γραμμική 3Δ όπου κατά την λειτουργία αντιγραφής κατασκευής, δεν αντιγράφοντας σωστά τα δεδομένα φορτίων και μαζών των φυσικών ράβδων.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στην Γραμμική 3Δ με κατάρρευση του λογισμικού όταν γινόταν προσπάθεια να ανοιχτεί αρχείο όπου είχαν οριστεί διαστάσεις αλλά μετά είχαν διαγραφεί οι κόμβοι τους.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στην Γραμμική 3Δ στη σχεδίαση του περιγράμματος των διατομών καταλόγου IPN.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στην Γραμμική 3Δ στη σχεδίαση συγκεκριμένης 3Δ εργασίας ως 2Δ.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στην Γραμμική 3Δ με την αντιγραφή δεδομένων συνδυασμών από το Excel όπου παραλείπονταν η τελευταία στήλη.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στην Γραμμική 3Δ με τους αυτόματους υπολογισμούς συνδυασμών και περιβαλλουσσών ώστε τα αποτελέσματα να είναι συμβατά σε όλες τις περιπτώσεις με αυτά που περιμένουν τα άλλα λογισμικά.
 • Διορθώθηκε σφάλμα στα Αποτελέσματα κατά την χρήση αρχείων φασμάτων χρήστη (SPE) για την εκτέλεση φασματικής ανάλυσης.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στις Συνδέσεις, όπου στο φύλλο Ανάλυση, η χρήση των εργαλείων Επιλογή/Αποεπιλογή όλων έκανε το πρόγραμμα να καταρρεύσει.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στις Συνδέσεις με κατάρρευση του λογισμικού μετά από πολλαπλές επιλύσεις συσχετισμένης εργασίας.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στις Συνδέσεις με κατάρρευση του λογισμικού κατά την προσπάθεια να επιλυθεί εργασία με πάρα πολύ μεγάλο όνομα.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στις Συνδέσεις όπου σε εργασία που χρησιμοποιεί διατομές ΚΟΝΤΙ Β τα ονόματα των διατομών δεν εμφανίζονταν στον πίνακα Αποτελέσματα.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στις Συνδέσεις όπου σε εργασία που χρησιμοποιεί κυψελωτές διατομές τα ονόματα των διατομών δεν εμφανίζονταν στον πίνακα Αποτελέσματα.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στις Συνδέσεις όπου στον περιληπτικό πίνακα αποτελεσμάτων δεν εμφανιζόταν ο λόγος σε κάμψη και αξονική ενώ στην αναλυτική αναφορά υπήρχε.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στο Πέδιλο με μετατροπή μονάδων στην εμφάνιση αποτελεσμάτων εμβαδών οπλισμών.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στο Πέδιλο με την επίλυση πεδιλοδοκών σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στη Γεννήτρια 3Δ κατά την προσθήκη επιπέδων 2Δ σε εργασία.

Έκδοση 2013

Διορθωτικό αρχείο έκδοσης 2013.2

Διορθώσεις

 • Βελτιώθηκαν οι έλεγχοι στον Έλεγχο Μελών έτσι ώστε όταν μέλη που δεν ελέγχονται σε τάξη 4 βρεθούν σε τέτοια κατάσταση, θεωρούνται ότι έχουν αποτύχει.
 • Στην πρόχειρη αναφορά του Ελέγχου Συνδέσεων έχουν προστεθεί σύνδεσμοι στον πίνακα περιεχομένων προς κάθε ελεγχόμενη σύνδεση κ περίπτωση φόρτισης.
 • Στην Γραμμική ενεργοποιήθηκαν ως προεπιλογή τα Έργα από διάτμηση. Η επιλογή ελέγχεται με την ρύθμιση EnableWorkOfShear στο INSTANT.INI.
 • Στο Πέδιλο προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των αποτελεσμάτων Πεδίλων/Πεδιλοδοκών ως φύλλα στο παράθυρο αποτελεσμάτων.
 • Στο Πέδιλο ορίστηκαν ελάχιστα κ μέγιστα όρια τιμών για τις cz, cx, Lz, Lx μεταβλητές.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στη Γραμμική με την εισαγωγή φορτίου σε απόλυτες θέσεις σε ράβδο με μήκος πολλών δεκαδικών.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στη Γραμμική με την εκκίνηση Updater από το μενού σε Windows 7.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στα Αποτελέσματα με κακή παρουσίαση δεδομένου επιτάχυνσης στο παράθυρο φασματικών EC8.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στο Πέδιλο με πολύ μεγάλες ή μηδενικές τιμές όγκου πεδίλου κ εδάφους στις αναφορές.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στη Γραμμική όπου κατά το άνοιγμα εργασίας T3L δεν διαβάζονταν σωστά τυχόν μεμονωμένες ράβδοι με ίδιο βάρος.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στο Πέδιλο όπου υπήρχαν λάθος γεωμετρικοί περιορισμοί Ly < Lz κ Kmax = 2 * h.
 • Διορθώθηκαν προβλήματα στον Έλεγχο Μελών με τους ορισμούς ομάδων μελών που έθεταν λάθος προεπιλογές σε όλα τα μέλη μιας ομάδας.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στα Αποτελέσματα όπου το πρόγραμμα κατέρρεε σε εργασία με δυναμικά φορτία αν το πλήθος ιδιομορφών για τα δυναμικά δεν ήταν ίδιο με το πλήθος των ιδιομορφών για τις ελεύθερες ταλαντώσεις.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα κατά το άνοιγμα νέας ή υπάρχουσας εργασίας Ελέγχου Μελών ή Συνδέσεων, με μήνυμα “Failed to create empty document”.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στις Αναφορές όπου σε εργασία με μία μόνο ράβδο με ίδιο βάρος, η περίπτωση φόρτισης δεν καταγράφονταν.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στη Γραμμική όπου η επιλογή εμφάνισης Τοπικών ΣΣ δεν είχε αποτέλεσμα παρά μόνο στην όψη Διατομές.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στη Γραμμική όπου δεν υπήρχε έλεγχος για να μην επιτρέπεται ο ορισμός μεταβλητής διατομής πάνω σε ράβδους που περιλαμβάνονται σε φυσική ράβδο.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στο EFFBCS όπου το πρόγραμμα κατέρρεε σε εργασίες με πολλές ράβδους κ φορτία.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στη διαχείριση διατομών όπου υπολογιζόταν λάθος η τιμή Iy για σύνθετες διατομές με γωνιακά.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στις Συνδέσεις όπου υπήρχε δυνατότητα διατήρησης επιλεγμένης σύνδεσης για ανάλυση ακόμα κ αν εμφάνιζε πλέον προβλήματα.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα σε Έλεγχο Μελών κ Συνδέσεων με χειρισμό αρχείων T3L που προέρχονται από Expert Composite κ ορίζουν κάποιες διατομές τους ως σύμμικτες.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στα Αποτελέσματα όπου η εμφάνιση της παραμορφωμένης κατασκευής λόγω σεισμικών δράσεων δεν λειτουργούσε πάντα σωστά.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στους Ελέγχους Συνδέσεων κ Μελών στην εμφάνιση τοπολογίας συσχετισμένης κατασκευής όταν δεν έχουν οριστεί στηρίξεις.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα στους Ελέγχους Μελών όπου στην περίπτωση διατομής τάξης 3 το κριτήριο συνδυασμένης Διαξονικής Κάμψης και Διάτμησης του ελέγχου διατομής δεν υπολογιζόταν σωστά.
 • Διορθώθηκε πρόβλημα όπου στα προγράμματα Έλεγχος Μελών και Συνδέσεων τα παράθυρα των εργαλείων Ανίχνευση και Όψεις 3Δ εμφανίζονταν πάντα στα Ελληνικά.

Παραρτήματα (appendixes) των εκδόσεων ανά έτος για το πρόγραμμα INSTANT steel.

Παράρτημα 2017

 • Εργαλείο μετατόπισης ευθείας
 • Εργαλεία υπολογισμού φορτίου Ανέμου και Χιονιού σύμφωνα με Ευρωκώδικα 1
 • Ορισμός επιφανειακού φορτίου σε πολλαπλές ράβδους

Παράρτημα 2016

 • Ορισμός επιφανειακού φορτίου
 • Σύμμικτες διατομές
 • Βελτιώσεις χρηστικότητας

Παράρτημα 2015

 • Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς
 • Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο
 • Αυτόματη ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα 2014

 • Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων
 • Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις

Παράρτημα 2013

 • Έλεγχος Πεδίλων σύμφωνα με ΕΑΚ/ΕΚΩΣ κ EC2/EC7
 • Ομαδοποίηση μελών στον Έλεγχο Μελών
 • Γραμμικό 3Δ διατομών κατασκευής
 • Εξαγωγή σχεδίων σε DXF

Παράρτημα 2012

 • Έλεγχος Συνδέσεων σύμφωνα με EN 1993-1-1:2005

Παράρτημα 2011

 • Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί
 • Μέθοδος “Κατάλοιπης ιδιομορφής”
 • Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα 2010

 • Έλεγχος μελών σύμφωνα με EN 1993-1-1:2005
 • Διατομές ημιτονοειδούς κορμού SS Beams της KMS Buildings Α.Ε.

Ενημερώσεις (updates) και διορθωτικά αρχεία (patches) για το AutoSteel.

Έκδοση 2.2

Πλήρης έκδοση 2.2

Expert Composite

Ενημερώσεις (updates) και διορθωτικά αρχεία (patches) για το EXPERT Composite.

Έκδοση 2015.01

Πλήρης έκδοση 2015.01