Κτίριο Τουρμπίνας – Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 600MW στην Ταϋλάνδη

Το Γραφείο Μελετών της CCS συμμετείχε, στο πλευρό της SETEC – Energie Environnement (Λυών, Γαλλία), στις μελέτες εφαρμογής του κτιρίου της τουρμπίνας αυτής της εγκατάστασης (υπό κατασκευή).

Το κτίριο αυτό από χάλυβα, με εμβαδόν επί εδάφους 3500m2 και ύψος 34m, στεγάζει πολύ σημαντικό εξοπλισμό για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η CCS συμμετείχε αρχικά ως τεχνικός σύμβουλος της SETEC σε θέματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης του μεταλλικού σκελετού σύμφωνα με τους Αμερικανικούς κανονισμούς AISC, λαμβανομένου υπόψη ότι το έργο βρίσκεται σε περιοχή υψηλής σεισμικής επικινδυνότητας. Επιπλέον, η  CCS ανέλαβε την διαστασιολόγηση του συνόλου των κομβοσυνδέσεων του κυρίως κτιρίου και την πλήρη μελέτη μιας σειράς δευτερευουσών κατασκευών που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό του κυρίως κτιρίου.

Το όλο έργο εκτελέστηκε ενσωματώνοντας την προσέγγιση BIM (Building Information Modeling) μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, που είναι κρίσιμη σε τέτοια πολύπλοκα έργα προκειμένου να αποφευχθούν σε αρχικό στάδιο οι αστοχίες λόγω σύγκρουσης μεταξύ δομικών στοιχείων, κρίσιμου εξοπλισμού και του πολύ πυκνού δικτύου σωληνώσεων που περιλαμβάνει ένα τέτοιο κτίριο.

Κύριος εργολάβος: General Electric

Μεταλλική κατασκευή: Marubeni